03 travnja 2009

Osta centar bez još jednoga stanara....


Partili su komunalci pod novi krov. Lipa nova kuća, nova mobilja, sve novo.
Za njiman je ostala pusta zgrada stare tvornice konšerve, mrzli dimjak Kondićeve pekare, stara kovacija, Belanova stolarija... same uspomene na neko prošlo vrime.
Neće više bit komedijanja uzoru, sa renolima, limunikamin, kombijiman...

Neću više vidit carataniju penzjonerov ki su baren jedanput u sri lita ogorceni rivali šporki kontejner Pevaciću na vrata...

Partili su na Julovicu, dvajset minuti penzjonerskin korakon, nanoge od pijace. Ovo malo paškinj u fuštani, grintaju i pušeju, od kad su cule di komunalije gre. To in je dalekooooo.... da ki će gori hodit.....kako ćemo sad plaćat vodu.....od male penzje davat za proviziju...Ca nisu mogli ostavit kancelariju ugrad......


Nemojte nan svi bižat odgrada..... Ostavite baren bokun blagajne i reklamu dozgor vrat da znamo da smo Grad, a ne pusto selo, sa zaškurenin barkunima iza kih nima ki špijat ovo malo naroda ca je ostalo ugrad....