06 travnja 2009

čistoća je pola zdravlja


Ovi dani je Komunalije najspominjanije poduzeće. Glavna novitada je da su se preselili, pa onda da su sve redon pobadali maćuhice, pa da su kupili novi kamijoni…..
Kad ih već spominjemo, ne bi bilo loše, a ja već odavno o tome mislin, napisat ELABORAT O NAČINU KORIŠĆENJA KONTEJNEROV.
Ja se sićan doba kad je barba Grgica odi traktoron, a moje obedvi nane su drcale na vangrada sa starin kantamin od late, punin smeća, da na ga vrime docekaju i da itiju smeće u traktor.
U to doba, ni bilo najlonićov kaj danas. Oni šuškavi od Trsta, su se cuvali i bili su samo za prižentivanje. Tad ni bilo vrićic od čipsa, uloškov sa kriliman, kor od banan i svega onoga drugoga ca danas cini floru i faunu oko kontejnerov…...
Moje nane su stale atento da bi docekale traktor, jerbo ko ne bi bile žvelte, traktor odeeeeee, a smeće osta do sutra gnjilit u konobu. Nisu ga itale po ulici. Nisu ga ostavjale po kantunima da smrdi drugoj susedi….. Tad se smeće ni ostavjalo kaj na pijat maškamin i galebiman.
Danas, kad imamo sve drugo – mi nimamo kulturu.
Danas, kad moremo u svako doba nakomodno poć itit smeće, namin je teško pretisnut oni dva cereni botuna, otvorit pokrov, itit smeće i potegnut pokrov nazad.
Mogla bi razumit moju staru susedu, ku ruke boliju, ka ne more visoko dizat kerumovu vrićicu punu smeća, ali ne mogu razumit sve ove mlaje, ca se oćeju gospoje i dame. (govorin o ženskamin jerbo, za reč pravo, samo one i itaju smeće. Muških je jaaaako malo).
Ne mogu razumit da in je toliko teško dignut pokrov i itit smeće unutra. Ne mogu razumit niti da su toliko plitke da neznaju da triba stisnut cereni botun. Pa za nekoga jarca taj botun tamo i stoji! Turni, stisni ga, vraže, provaj! Morebit ti prosvitli!
A ima ih i malo pametnijih, ke znaju otvorit, ali opet nisu toliko inteligentne da ga otvoriju širon, nego samo nagneju i itaju, itaju…..i sa destak vričic ''napuni'' se kontejner. Je, pari pun, MA SAMO SPRIDA!! Druga polovica mu je praaaaznaaaaaaaa………..

Puno bi mogla o ovome pisat. Puno primjera dat. Pa i imenovat ''ošobe'' ke bi tribalo poducit.
Molin Boga da naš portal prati kikod od Komunalij, pa da će, ako i kad pročita ovo malo mojih jutih slova, organizirat tečaj BRZO UCENJE – KAKO OTVARAT KONTEJNERI!
Bilo bi potribe i za tečajon CA ITAT U KI KONTEJNER, a one napredne, tribalo bi upisat večernju školu, smjer: SKUPI I ONO CA SU DRUGI ITILI. Ovaj bi se moga upisat u radnu knjižicu.

Molin Komunalije da razmotri moj prijedlog. A usput da oplemeni svoj rad i pobrine se da cereni botuni delaju, da pokrovi od kontejnerov ne zadivaju jedan za drugoga i da zidići odozad kontejnerov ne smitaju pokrovu da ga se otvori.

Ostajem, u nadi povoljnog rješenja.
RF