30 ožujka 2009

moja Kula

Već danima na ovo par portala ki se oćeju paškima, čitan o muzeju solarstva. Od svega ca je nova, Paška udruga spomenula u svome predstavljanju, to je zauzelo prvo misto. I sad anonimni mudruju kako će to udruga napravit i to još mukte!
Od dvajestak komentarov pol ih je zadovoljno, dva - tri se već tradicionalno sprdaju, a ostatak njurga i upliće politiku, šoldi, šporke gače, fameju i susedi…..

Ja stvarno ne razumin ovih kima odgovara da nan grad bude lipi. Ca se opće javjaju? Zac pišeju da je to lipo? Komu to triba? To ne pomaže nikome.

Ali zato ovi ki njurgaju i grintaju…Ooooooo…..njihovi komentari ćeju nan svima puno pomoć. Da ni njih mi nebimo znali ca se je dogodilo, ki je koga, zac i kako…..Živili bimo u zabludi i mislili bimo kako nan je sve lipo i da ne more bit boje.

Dobro, dobro….. nisan stila o ovome ovako pisat, ali eto, malo me je ponilo.

Stila san pisat o Kuli.

''Pržun'' je moje igralište od ditinjstva. Još od kad je pokojna teta Jerina tamo lušijala lancuni i sušila bjankariju.
Uvatili bimo kolat oko belih košuj i dugih mudanad, a ona je vikala i tirala nas da joj ne mačamo robu……Taj miris mi je dan danas unos. Miris friške robe, miris nanine postije….
Prošle su godišća, Kula stoji di je uvik stala i od visokoga geda namene, koda me pita: ''Ca si me zaboravila…..? Ne sićaš se više koliko san ti važna bila….? Naresla si i sad te više ni briga…….?''
A ja san naresla, digla se pod kuvertu svoje kuće, pa na nju gedan od visokoga, i naglas mislin: Kad bi ja mogla…kad bi imala moć….. ca bi ja mojon Kulon napravila…..?

Već godinamin čuhan neki tamo judi, kako je naša Kula naše kulturno blago, kako bi tribalo ovo-ono, kako se more ovako-onako…….
Od svega toga jedino ca se napravi je da se prije lita kupi lokot i kadenon se zatvoriju vrata.

I tako se sitin ove udruge koj je reklama: MOREMO I MUKTE!

Koliko bi nan se stilo da i Kulu mukte poredimo? Ne triba puno. Kad bi paško poduzeće skupilo svoje smeće ca ga je ostavilo tamo, ne bi ostalo puno za radit, a Kula bi mogla ostat otvorena da se turisti moreju slikat, a da iza njih ne budeju zatvorene vrata od pržuna krez ke se jedva vidi moja Kula……..