30 ožujka 2009


Bilo je lipo

Koncert klape Sol i njihovih prijatelja u našemu kinu, uoči dana Grada.
Bilo je lipo, lipo su pivali, veseli su bili, kino je bilo puno svita, skoro kaj na ''petcima''.
Meni je parilo da je kino modre boje, da se uskraj bine dižeju vali i da se galebi itaju na žal potli trate.....
Povjanci, Joso Butorac i Đani Maršan pojačali su gušt i naše malo kino zaorilo se kaj Lisinski.
Naj je bilo kad je Branko zapiva Labain. Podizali su se judi i zapivali uglas i pitali još!
Bilo je lipo vidit Luču, dva Juricinovi, Tona, maloga od Mirovice i Branka Zorićevoga, obucenih u veštiti.
Dodar san i ja zapivala; ja ka slabo pametin besede i ka baš i niman neki sluh. Ponila me lipa pisma.
Tako bi u kratko mogla opisat koncert od sinoć.
Po užanci, pisma se je nastavila u konobi. Tono je drža gitaru, a stariji Juricin je deventiva pisme. Butorac i Maršan bili su kaj Pažani: uruke žmuj bevande i udri po pismi. Na smjene se je pivalo i ilo. Red pisme, red žigerice, red pisme, red juhe. Zamuklo se je kad je doša red janjetine.
Kuvar je majstor.
Bilo je lipo.