30 ožujka 2016

Dan grada

''...Poznata je meni vaša narav tvrda,
Zato san vas stavi između dva brda,
pa su zato vamin suženi vidici.
Neće van pomoć ni vapaji ni krici.
Živit ćete tako krez sve božje vrime,
sve doklen se takvo ne satere sime!...''  

Stjepan Sabalić Koren, Lovro Kantirić

Uz ove prigodne riječi, želim sretan Dan grada svima koji ga danas slave, a osobito vijećnicima koji vrše službu na današnjoj svećanoj sjednici. 

Nema komentara: