15 studenoga 2011

triska, žlafernica, pljuska, zidarska....

Da mi je plesnut ga po gubici......
Kad bi mu bar mogla trisku zalipit....


Koliko puta su vam ovakve misli pale na pamet?
Da je moć to napravit, odma bi duši bilo lakše.
Triska je likarija.
Trisneš, i odma ti je lakše.

Imam jedan prijedlog, kako se sa triskanjem izliječiti, olakšati, izbaciti frustraciju, smanjiti troškove kućne apoteke (antidepresivi), a ujedno pomoći lokalnom proračunu, a time i samoj državi.

Krenimo od toga da smo društvo u banani, gdje bi svi bili sretni kad bi nekoga mogli udariti radi ovakve situacije, jer ništa drugo nas ne može osvetiti. Pravna država slabo funkcionira, dugo se čeka pravda koja nema veze sa pravicom....

Najprije bi trebalo donijeti zakon da je svaka triska naplativa isključivo keševinom.
Krenimo od bazne procjene da je jedna triska = 500,00 kuna

Drugi članak u Zakonu o triskanju bi morao govoriti da trisku može kao i do sada naplatiti npr. sudac za prekršaje.

Trećim člankom odredilo bi se da su novci ubrani od triskanja isključivo namjenska sredstva i to za npr. ekonomski procvat lokalne zajednice.

Pa bi tako jedna triska, koja košta  500,00 kuna odmah bila uplaćena na račun npr. Mjesnog odbora koji bi prema usvojenom planu i programu, te novce uložio u npr. izgradnju dječjeg  igrališta ili javnog zahoda.

Možete li zamisliti kako se 4. milijuna Hrvata triska?
4.000.000 x 500,00 = 2.000.000.000,00

Uvjerena sam da je ovo skroz prava stvar.....


2 komentara:

sfsn kaže...

samo ti njega plesni po gubici, a mi ćemo skupit 500 kunića :D

ante kaže...

ee a znac ca??sad si me potsitila::to ti je bilo davno nisi bila ni rojena:,a bogme ni ja::; jedanput su došli na sud 2 pažanina;:,jedan drugoga su tužili,.i u jednom momentu je ovaj jedan puka i pita sudca;:? koliko košta da ga ja sad trisnen ?zato ca laže,.,a sudac odgovori.,200 fjorina::,evo van 200 fjorina i on opali ovom trisketinu iz sve snage ,..samo bi sad rekli u demokraciji da se stvari ne rješavaju silom:;!!!