30 rujna 2009

Paško JugoVeć se nekoliko dan o tome govori, a danas je i službeno dogovoreno: Paško Jugo ime je nove udruge - u osnivanju.


Ime je izabrano zato da kad zavijori službena incerada od zgrade ''palače Palčić'', da u svemu paše sa inceradon od udruge Paška Bura, kako se ne bi kontrivalo starini.


To je udruga paških biciklistov i za sad ima 8 judi: 5 vozi bicikli, jedan je blagajnik, jedan je njegov zamjenik, a osmi drži barkun odoklec visi incerada. (toga još nismo ni pitali ako bi sti bit član)


Udruga je u osnivanju i kaj takova će ostat zauvik, jer zna se paška užanca, da kad se udruga ozakoni kod Pavine, da se članovi više nikad ne sastaneju. (čast iznimkamin)


Statuta nima niti će ga biti.....


Ako vas dok ovo čitate, uvati voja da i vi budete član udruge u osnivanju, morate znat da ima nekoliko uvjetov:


- pervi je da morate imat biciklu (jerbo su druge titule, kako vidite, već podilene).


- drugi je da morete doć kad vas se zove, a ako ne morete doć morate deventat dobru skužu o koj ćete na drugome sastanku moć držat govori.


- treti je da svaki put iza đira, a kad na vas dojde red, platite članarinu tajniku ili njegovome zamjeniku (ovisi ki je u smjeni). Članarina se plaća u kunamin, po važećemu cjeniku u Tornado.
Otvoren je i natječaj za službeni logo. Nagrada zibranome bit će počasni đir sa članovima udruge Paško Jugo, našon najmilijon ruton ''Stari grad - Košin''.
1 komentar:

Anonimno kaže...

Republіka Hrvatska
jе u svjetskim razmjerima prοstorno relativnо mala država .
Unatoč tome što je sićušna terіtoгijalno , RH se može podičіti гazličitim
priгodnim i društvenіm ljepotama , i to kakvіma se može ρodičіti malo kοja držаva u cijelome svijetu