29 travnja 2009

OOOOOO novitade, novitade

Danas san bila na jedno misto, na ko još nikad nisan bila: na sjednicu Skupštine karnevalske udruge ''Markova Kumpanija'' !

Istina, pošla san se samo prižentat, jerbo se je danas moje ime svečano spomenulo, ko novoga člana udruge. I svi su mi pleskali :) Je, ala, nisan bila sama. I Igor je za isto bi kaj i ja, samo san cula da su njega uzeli da pomladiju popovski ogranak udruge. Mene su danas i službeno potvrdili ko lektora za BNB.
Kako je teta Rajka nekoliko put, neznajuć za moju titulu, kalala barba Stipi Korenu da ne govori po paški, ja san je odma zanotala ko svoju suradnicu, da ne recen mentoricu, jerbo njezin je paški puno žveltiji od moga. Ona ne mora mislit kako će ca reč. Ja više put moran stat i promislit, a njoj je to kaj vodu pit.

Mogu van reč da mi je tamo bilo puno boje nego da san doma ostala gedat farmu uživo. Judi su veseli, sjednica je prošla jedan tren, svega su rekli i puno se dogovorili.
Ja san zapametila samo to da će se za 27.7. speć kolačov. Taj dan pocat će proslava 50. (pedesetoga) rođendana našeg litnjega karnevala.
Govorili su oni i o šoldima, o tome na ca su se potrošili šoldi od lani, kako su zadovoljni ili nezadovoljni sa napravjenin....
Svega.
Vo su van i dvi tri slike da vidite ki je bi tamo i da vidite kako su to ozbiljni ljudi.

Nema komentara: