05 travnja 2015

Dogodilo se na današnji dan

70 godina od oslobođenja


U drugom svjetskom ratu, prema podacima dostupnim na internetu, naš otok i naš mali grad kontrolirale su 392. legionarska divizija sa 11. ustaško-domobranskom divizijom i drugim manjim samostalnim jedinicama i obalskom artiljerijom.
U sveopćoj ofenzivi (završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije)  3. brigada 9. divizije, ojačana jednim bataljonom i artiljerijskim divizionom Kvarnerskog odreda iskrcala se u Diniškom zaljevu i pristaništu Novoj Povljani i 5. aprila 1945. godine popodne savladala neprijateljski otpor u gradu Pagu.
Taj dan, 5.april slavio se kao Dan grada sve do novog oslobođenja i rođenja neovisne Hrvatske.1 komentar:

ante papageno kaže...

a nemaš komentar na predsjednika vijeća??