13 svibnja 2011

Netko je dignitet ovog Grada srozao do minimuma...............

Neki su zaboravili, pa bi ih trebalo podsjetiti na neke važne detalje iz ne tako daleke prošlosti:

Ime grada Paga, ne tako davno, s dužnim se štovanjem izgovaralo u svakom , gospodarskom, političkom , kulturnom, povijesnom ili nekom drugom okruženju, imajući na umu njegovu prebogatu povijest, kulturnu baštinu, sve ono čime je ovaj grad zadužio svoje prirodno i političko okruženje, domovinu Hrvatsku a, ponekad i cjelokupnu civilizaciju.
Gospodarstvo, temeljeno na proizvodnji soli, koje datira iz antičkih vremena, dugo je bilo temelj opstanka ljudi u ovom , ne baš darežljivom okruženju. Sol, koja se proizvodila baš u ovom našem gradu, u pravilu je značila prosperitet i razvoj svakoj državi koja je njome upravljala.
Belina povelja iz 1244. godine govori o 765 godina povijesnog i pravnog urbanog kontinuiteta na ovim prostorima.
Urbanizam grada Paga je preteča renesansnih strujanja u srednjevjekovnom urbanizmu, još i dan danas predmet je proučavanja na najvišim obrazovnim i znanstvenim institucijama.
Činjenica je i to da Pag posjeduje jedan od najstarijih Statuta na ovim područjima, kojim se pokušavalo urediti način života, ponašanja i vladanja ovim gradom.
Imena kao što su Bartul Kašić, pisac prve hrvatske gramatike, Marko Lauro Ruić, paški rektor koji je svojim umom i radom zadivio mnoge Mletačke uglednike, te Ivan Mršić, pjesnik koji u 17. stoljeću piše ljubavne stihove, zvone sama za sebe.
Duga povijest ovog grada obilježena je neprestanom borbom za samostalnost, za pravo Pažana da sami upravljaju svojim bogatstvima i sami uređuju život na ovim prostorima onako kako sami znaju i zaslužuju. Previše je krvi proliveno u dugom povijesnom razdoblju kako bi se ostvarila kakva-takva autonomija u političkom, svjetovnom i crkvenom pogledu.
Ovim gradom se časno i ponosno upravljalo na način koji je znao zadiviti i one puno razvijenije i bogatije. Marka Laura Ruića smo već spomenuli, a ne treba zaboraviti ni Franu Budaka ili Matu Portadu kao gradonačelnike koji su zadužili ovaj grad, svojom sposobnošću i vještim upravljanjem na opće zadovoljstvo svojih sugrađana.
Za vrijeme domovinskog rata ovaj otok bio je zadnja poveznica između juga i sjevera Hrvatske. Branitelji paškog mosta osiguravali su zadnju žilu kucavicu juga Hrvatske, izlažući vlastite živote rušeći neprijateljske avione.
A danas !
Teška srca moramo priznati da grad Pag više ne prednjači gotovo ni u čemu, osim po brojnim aferama. Sve otočke jedinice lokalne samouprave ostvaruju jaču dinamiku razvoja nego što je to slučaj s Pagom. Mnogobrojni pokazatelji govore u prilog tome, a nije teško niti uvjeriti se u to laganom šetnjom našim susjednim općinama i Gradovima.
Gubimo upravne i pravosudne institucije koje su desetljećima ovaj grad činile upravnim središtem.
Mjesni odbori koji su oduvijek bili sastavni dio našeg grada, ljudi koji su se oduvijek osjećali Pažanima, ne žele više administrativno pripadati paškoj općini.
Obiteljsku srebrninu prodali smo u bescjenje, potrošili novac, a pritom nijedna investicija nije niti započeta.
Ovaj Grad, iz određenih razloga, zaobilaze visoki državni i regionalni dužnosnici, a nove institucije osnivaju se u drugim otočnim središtima, što ovdje spominjemo kao pohvalu njihovoj sposobnoj i agilnoj upravi.
Paški puk je duboko podijeljen, politički i interesno, na poslušnike i one druge, a vlast se najvećim dijelom bavi vlastitim opstankom i destrukcijom protivnika.
Rad Gradske uprave je apsolutno netransparentan i svaki upit o situacijama koje nisu dovoljno jasne, doživljava se kao napad i "pokušaj rušenja".
Stranački život se sveo na kupovanje ruku potrebnih za izglasavanje odluka, što se ponekad javno iznosi, ne poimajući uopće sramotnost tih poteza.
Antipoduzetnička atmosfera duboko je zavladala ovim gradom, jer se investitori doživljavaju kao potencijalni politički partneri ili protivnici, ili se prema njima gradska uprava odnosi kao nekome koga treba čim prije iscrpit. Teško je pronaći poduzetnika koji je investirao u ovom gradu, a da nije duboko požalio, žaleći se pritom i na nerazumijevanje gradske uprave.
Netko je dignitet ovog Grada srozao do minimuma, svojom djelatnošću uspio poništiti sve one prednosti koje smo baštinili od naših časnih predaka i natjerao nas da krenemo iznova.
Ovo je dobra prilika da se, po prvi put u povijesti ovog grada pojavi jedna politička stranka koja izvire i počiva na volji i htijenju našeg, paškog puka, lišena političkog tutorstva velikih političkih ideja i stranaka.
Uzmimo sudbinu u svoje ruke, imajmo vjere u sebe i svoje sposobnosti, pronađimo i izaberimo najsposobnije koji će znati i umjeti vratiti izgubljeni dignitet ovom gradu, vodeći pritom brigu o interesima i blagostanju ovog puka iz kog ponikosmo.
PROGRAMSKA DEKLARACIJA
PAŠKE STRANKE - PAG
I.RAZLOZI OSNIVANJA PAŠKE STRANKE
Inicijativa za osnivanje lokalne paške političke stranke je nastala kao izraz nezadovoljstva postojećim političkim i opće-društvenimstanjem i želje da se nešto radikalno promijeni.
Izražena je potreba za političkim djelovanjem , na području našeg grada, koje nema nikakvo ideološko obilježje, nego je usmjereno isključivo na rješavanje životnih problema svih naših građana i stvaranje preduvjeta za puno brži razvoj i priključak dinamici koje su postigle naše susjedne općine i gradovi.
Različita ideološka opredjeljenja često su bila uzrok podjela koje su vodila slabljenju i razbijanju kreativnih potencijala, koji su se trošili u međusobnim razmiricama i rješavanju pojedinačnih interesa.
Namjera je sakupiti nekompromitirane ljude različitih dobnih struktura, različitih profesionalnih i drugih opredjeljenja koji žele dio svog vremena i znanja posvetiti, bolje rečeno, darovati svom gradu, a za uzvrat ne tražiti ništa više osim onog zacrtanog u programima ove stranke. Članstvo želimo "kupovati" istinom, otvorenošću, principijelnošću, hrabrošću, znanjem i odgovornošću.
Politički profil ove, u osnovi, narodnjačke stranke ujedinjavat će osnovne elemente socijaldemokracije kad su u pitanju prava obespravljenih, nezaposlenih ili marginaliziranih, kao i osnovne elemente konzervativne politike kad je riječ o zaštiti tradicionalnih i običajnih vrednota. Liberalizam u radu ove stranke očitovati će se u poštivanju prava i razmišljanja svakog pojedinca u odnosu na sustav.
Kad mi govorimo o politici, govorimo o povjerenju, povjerenju u ljude koji će sutra raspolagati našim zajedničkim novcem, koji će usmjeravati i određivati dinamiku našeg razvoja.
Kada mi govorimo o politici ne želimo govoriti o ideologijama, želimo govoriti o našem sutra, o našoj djeci, o kvaliteti života na ovim našim prostorima, jer ovaj grad mora biti mjesto sretnog i sigurnog života svih svojih građana.
Kad mi govorimo o politici ne razmišljamo o podobnima, ne tražimo poslušnike, razmišljamo o sposobnima, tražimo slobodno misleće pojedince.
Kada mi govorimo o politici ne govorimo o isključivosti govorimo o toleranciji.
Ova stranka će trajno promovirati zajedništvo, koje se manifestira potpunom otvorenošću za sve koje i ovim putem pozivamo da nam se pridruže, kao i trajnom i otvorenom suradnjom sa pojedincima i političkim strankama kojima je cilj prosperitet našeg Grada.
Zasićenost i poprilično nepovjerenje prema političarima i političkim strankama je poprimilo oblike masovne pojave, pa je to još jedan izazov koji nas dodatno motivira u pokušaju povratka povjerenja i izgubljenog digniteta ovom, nekad časnom zanimanju.
Politički angažman je jedini način da se nešto, u tom smislu promijeni, a mi koji živimo i živjeti ćemo u ovom gradu jedini smo pozvani da odlučujemo o njegovom razvoju i ljudima koji će biti odgovorni za to.
II. CILJEVI PAŠKE STRANKE
Svrha osnivanja Paške stranke je okupljanje i angažiranje građana oko programa svekolikog napretka Grada i otoka Paga, te oblikovanja i izražavanja gospodarskih, političkih, socijalnih, kulturnih, obrazovnih i
ekoloških i drugih interesa ovoga područja unutar Republike Hrvatske s ciljem povećanja kvalitete
življenja na području Grada Paga
Ciljeve svoga udruživanja članovi Stranke izražavaju poticanjem, potporom i poduzimanjem
aktivnosti kojima se osigurava:
 • aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala u pokretanju razvoja koji otvara perspektive osobito
mladim naraštajima, zaustavlja iseljavanje, osobito stručne radne snage,
 • povećanje poduzetničke aktivnosti i smanjivanje nezaposlenosti,
 • jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanju
o uvjetima vlastitog življenja,
 • povezivanje i suradnja s drugim udrugama u izgradnji građanskog (civilnog) društva
kao čimbenika demokratizacije i razvoja,
 • jačanje lokalne i regionalne samouprave,
 • decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa koji primjenom načela
podrednosti (supsidijarnosti) pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave te
pripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje,
 • racionalizacija i modernizacija uprave radi osuvremenjivanje njezina djelovanja, povećanja
djelotvornosti i smanjenja troškova,
 • uključivanje hrvatskih regija u procese jačanja prekogranične suradnje i europskih integracija,
 • promicanje vrednota povijesne, kulturne i vjerske baštine Grada Paga
III. TEMELJNA OBILJEŽJA I USMJERENJA PAŠKE STRANKE
Paška stranka utemeljuje i provodi svoju djelatnost na moralnim, etičkim i socijalnim vrijednostima i najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske kao polaznoj osnovici izgradnje i funkcioniranja društvene zajednice i njezinih institucionalnih oblika.
Paška stranka udruga je koju u bitnome obilježavaju sljedeće značajke i usmjerenja:
Lokalno
Paška stranka je udruga građana demokratskog usmjerenja koja promiče i zastupa razvojne interese
Grada i otoka Paga kao društvene cjeline u sklopu Hrvatske i zahtjeve njenog stanovništva za
povećanjem kvalitete življenja na ovom području.
Ona se temelji na shvaćanju da su regionalne razlike Hrvatske njezina razvojna prednost pa, stoga,
cilj upravljanja prostorom treba biti optimalan razvoj svakog područja koji se oslanja na njegove
razvojne potencijale.
Resursi i novostvorena vrijednost na području regije trebaju biti korišteni prvenstveno na dobrobit
njezinog stanovništva, za potrebe njezinog razvoja i podizanja kvalitete života.
Stanovništvo ovoga područja mora imati mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o bitnim pitanjima
njegovog razvoja od presudnog značenja za kvalitetu njihova života. Neprihvatljivo je da se o tim
pitanjima odlučuje izvan i mimo građana i samoupravnih institucija regije na koju se odnosi.
Nacionalno
Paška stranka je udruga građana nacionalnog usmjerenja. Ona interes cjelovite Hrvatske pretpostavlja
političkim i svim drugim partikularizmima. Domovina Hrvatska u prostornom, nacionalnom i
kulturnom smislu temeljna je vrijednost njenog djelovanja.
Njena lokalna usmjerenost sastavni je dio nacionalnog interesa Republike Hrvatske koji se
izražava u spoznaji da regionalno neuravnoteženi razvitak otežava homogenizaciju prostora pa
aktivnosti usmjerene smanjivanju postojećih značajnih razlika u razvoju snaže gospodarsku i
društvenu koheziju kao preduvjeta uravnoteženog razvoja i stabilnosti svakog društva.
Hrvatska je jedinstvena i nedjeljiva. Paškoj stranci je stran svaki regionalizam koji bi bio
usmjeren prema dezintegraciji Hrvatske kao države i nacije. Paška stranka je protiv koncepta
federalizacije Hrvatske i autonomaštva.
Europsko
Paška stranka je udruga građana europskog usmjerenja koja se zalaže za samostalni pristup
Hrvatske Europskoj uniji.
Paška stranka potiče i podupire euroregionalnu i prekograničnu suradnju s ciljem uspostavljanja i razvoja
međusobnih odnosa stanovništva i institucija kao pretpostavke boljeg poznavanja, razumijevanja,
suradnje i prijateljstva, potpunije zaštite nacionalnih manjina, stvaranja uvjeta za uspješniji protok
iskustava i znanja i njihovu primjenu na dobrobit razvitka ukupnog područja, oblikovanja koncepta
održivog razvitka korištenjem zajedničkih i posebnih materijalnih resursa uz očuvanje vrijednosti
prirodnih dobara i zaštitu okoliša, utvrđivanja zajedničkih razvojnih interesa te poticanja i
pospješivanja ostvarivanja međudržavnih i regionalnih projekata kao i razvitka međusobnih
gospodarskih odnosa u zajedničkom razvoju
Demokratsko
Paška stranka je demokratska udruga građana. Demokratsko obilježje potvrđuje svojim demokratskim
programom, demokratskim ustrojstvom i načinom djelovanja.
Svoju demokratsku usmjerenost Paška stranka izražava zalaganjem za jačanje pravne i socijalne države,
zaštitu ljudskih i manjinskih prava, te razvoj lokalne i regionalne samouprave u sustavu demokratski
konstituirane vlasti zasnovane na pravu građana da odlučuju o uvjetima vlastitog življenja.
Čovjek, njegovi interesi i potrebe izvorište su i smisao ustrojavanja i djelovanja vlasti na svim
razinama društvenog organiziranja. Ustavom utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina temelj su
konstituiranja demokratskog političkog sustava.
Nacionalna država politički je prostor unutar kojega se ostvaruje i jamči vladavina osobne slobode,
građanske jednakosti i društvene pravednosti, te se sukladno tome oblikuje i sustav lokalne i
regionalne samouprave.
IV. PODRUČJA DJELOVANJA PAŠKE STRANKE
Gospodarska politika
Naglašavajući da je razvoj gospodarstva pretpostavka uklanjanja nagomilanih problema i podizanja
razine kvalitete življenja, Paška stranka se zalaže za:
 • gospodarsku politiku socijalno-tržišnog gospodarstva,
 • politiku regionalnog gospodarskog razvoja posebice otoka
 • politiku otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja,
 • propitivanje postupka pretvorbe i privatizacije trgovačkih društava,
 • podizanje razine poduzetničke klime i pogodovanje novim poduzetničkim poduhvatima,
 • politiku osnivanja i razvoja malih i srednjih poduzeća sa sjedištem na području Grada,
 • razvoj gospodarstva temeljenog na znanju,
 • podizanje razine konkurentnosti lokalnog gospodarstva,
 • stvaranje povoljnih uvjeta za ulaganje novog kapitala na području našeg Grada,
 • izgradnju pouzdanog sustava zemljišno-knjižnih evidencija vlasništva nad nekretninama i
drugim stvarnim pravima kao elementa sigurnosti investitora o ulaganju kapitala,
 • politiku racionalnog gospodarenja građevinskim i poljoprivrednim zemljištem
 • valorizaciju turističkih potencijala regije i razvoj, zdravstvenog, vjerskog i drugih
oblika turizma,
 • reformu poreznog sustava u funkciji razvoja gospodarstva i poticanja poduzetništva u regiji,
 • propitivanje i redefiniranje sustava poticaja u gospodarstvu, a osobito u poljoprivredi,
 • izgradnju potrebne gospodarske infrastrukture (prometnica, komunikacija i dr.).
Socijalna sigurnost i socijalna politika
Usmjerena izgradnji socijalne države Paška stranka se zalaže za:
 • oblikovanje politike osiguranja egzistencijalnog minimuma svakog građanina,
 • dogradnju sustava socijalnog zbrinjavanja građana,
 • osobitu zaštitu obitelji, materinstva, djece i mladeži,
 • zaštitu prava hrvatskih branitelja i njihovih obitelji,
 • posebnu skrb o invalidnim osobama,
 • razvoj socijalnog partnerstva kao najprimjereniju politiku dijaloga između udruga
poslodavaca, posloprimaca i vlasti,
 • socijalni dijalog radi boljeg i djelotvornijeg usklađivanja općih i pojedinačnih interesa
Obrazovanje i znanost
U funkciji podizanja razine obrazovanosti stanovništva na području regije i razvoja znanosti kao
poluge razvoja, Paška stranka se zalaže za:
 • jednakopravni pristup osoba svim obrazovnim institucijama,
 • otvorenost i kompatibilnost sustava odgoja i naobrazbe spram europskih standarda i
iskustava;
 • osiguranje uvjeta za kvalitetno obrazovanje na svim stupnjevima,
 • stvaranje uvjeta za razvoj darovitih učenika i studenata,
Kultura
U području kulture Paška stranka se zalaže za:
 • razvoj svih oblika kulture i kulturnog djelovanja,
 • razvoj kulturnih institucija na području Grada, od državnog i regionalnog značenja,
 • očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta u procesima globalizacije,
 • promicanje i razvoj regionalnog mediteranskog kulturnog identiteta Grada Paga
kao sastavnice hrvatske kulture,
 • zaštitu i promicanje kulturne baštine.
Šport
Paška stranka se zalaže za stvaranje organizacijskih i materijalnih uvjeta za:
 • razvoj športa i uspješno djelovanje organizatora športskih djelatnosti,
 • podizanje opće tjelesne, zdravstvene i športske kulture građana a osobito djece i mladeži,
 • izgradnju športske infrastrukture, a posebice kapitalnih objekata, po europskim standardima
kao temeljnog preduvjeta organiziranja lokalnih športskih priredbi.
Zaštita okoliša
Svjesni da je prirodni okoliš uvjet opstanka ljudske civilizacije, Paška stranka se zalaže za:
 • razvijanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i promicanje potrebe zaštite okoliša,
 • očuvanje ekološkog sklada i stabilnosti te kakvoće žive i nežive prirode,
 • racionalno korištenje prirode i njenih dobara, zaštitu prirodnih bogatstava i optimalno
upravljanje pojedinim dijelovima okoliša, a posebice zaštićenim dijelovima prirode,
 • očuvanje vrijednosti prirodnih izvora,
 • poticanje korištenja obnovljivih prirodnih izvora i energije i racionalno korištenje prirodnih
izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš.
 • unaprjeđenje stanja okoliša kao osnovnog uvjeta zdravog i održivog razvoja, sprječavanje
onečćenja i saniranje oštećenih dijelova okoliša radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja
ljudi,
 • očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika.
Informacijski i komunikacijski sustav
Držeći da je ubrzani razvitak informacijskog i komunikacijskog sustava zasnovanog na informatičkoj
tehnologiji preduvjet napretka u svim područjima društvenog života i rada, Paška stranka se zalaže za:
 • izgradnju informacijskog i komunikacijskog sustava koji će osigurati pravovremeni pritok i
protok informacija značajnih za ostvarenje funkcije upravljanja regionalnim razvojem u svim
njenim fazama,
 • oblikovanje i izgradnju koncepta e-gospodarstva i e-governmenta na području Grada i otoka Paga
 • povezivanje stručnjaka i stručnih institucija u oblikovanju i razvoju informatičkog i protočnog
komunikacijskog sustava,
 • izgradnju referalne regionalne informatičke agencije,
 • razvitak i primjenu informacijske i informatičke tehnologije u svim djelatnostima.

Broj komentara: 11:

ante kaže...

a čemu ovo sve:;,nije valda počela predizborna kampanja??

Anonimno kaže...

..paška stranka ti je gomila nesposobnjakovića....jer da nije...već bi se vidio njihov pozitivni učinak u ovom gradu....ki god je dužan nešto nekome...kako politički,ekonomski(mito isl.) je ROB!!! A robovi nemaju MOĆ ODLUKE!!! ovom gradu trebaju LJUDI BEZ MUTNE PROŠLOSTI,LJUDI KI NE ZATVRAJU OCI,LJUDI KI ZNAJU DA IH NIKI NE MOŽE UCJENJIVATI ITD.. u protivnom -uzalud ..sve je uzalud.....

Ross kaže...

Ante, ovo nema veze sa predizbornom kampanjom, koja btw, ne bi ni trebala imati nekakav službeni početak nego bi stranke vodile kampanju čitavo vrijeme, od izbora do izbora.
Da si shati naslov i uvod ne bi ni postavio takvo pitanje.

Ross kaže...

paška stranka je prije malo vremena izašla sa ovakvom deklaracijom, pa sam ih samo htjela podsjetiti da su je nekako brzo zaboravili, pa je od jedne važne i pametne deklaracije, sve postalo obična hrpa slova.

ante kaže...

e hvala ti ROS:::sad sam shvatio kad si dodatno pojasnila ovo,.a jbg...-a nekome se mora više puta nešto ponovit,.;.,da bi shvatio,.,ne?.a nismo svi pametni ka i ti draga damo::;.no bez obzira na to,.,PAŠKA STRANKA SE UTOPILA U STANDARDNU KOLOTEČINU,.;;i letargiju;:koja inače vlada;:,pa ipak ima predznak PAŠKA;;:,a to je ono;;:ROZI U TAŠKU;:;HVALA NA PAŽNJI;:

ante kaže...

http://youtu.be/B2_m_tOceRE

Anonimno kaže...

tako je ross, samo naprid.oćemo paški hdz-e na vlast, oćemo velog vjeka za gradonaćelnika i malog franu za dogradonaćelnika, oćemo tebe za drugu damu grada paga.

Ross kaže...

zašto se sa nostalgijom sjećaš prošlog svršenog vremena?

vjerojatno tvojoj plitkosti nitko ne može objasniti događaje iz prošlosti, koji imaju neku drugu priču a ne tu kojom se ti tako uporno s vremena na vrijeme želiš izrugivati.

Anonimno kaže...

Eto jedan primjer. Ja sam za kanal!!! ja sam za tu veneciju, i ja sam za sve ono sto ce promjeniti neke stvari na bolje. Znam da to sigurno boli neke kojima ce to poremetiti biznise i obrte turizma losa stvar. Zasto? zato sto je mozda u pitanju da neku drugi zaradjuje novac a ne on sam.

Vidite na svijetu ne postoji bas nista niti jedan projekt koji se radi pro bono(vecniom). posebno ne takvi koji vuku na mulimiljardsku zaradu.
no kako bi se ta venecija napravila, i kako ljudi vec o tome razmisljaju ukrasce nam goste, nece nikad ti ljudi dolazit iz svoga rezervata u pag, mislim da se ljudi varaju. kolko god vam se to cini groznim, ipak ce to stvoriti radna mjesta. Dakako gradjani paga ce da rade, i kako i sada rade jer nije bas da svi imaju 5 milijuna kuna u banci, znaci radi se i danas kao i sutra.
No samim tim gradom venecijom se dize rejting citavog regiona. znaci evo vam jedan primjer. dali cesi idu u dubai sa spizom u bagazu?
ne idu. znaci sam taj fame oko tog gradica ce razviti potraznju za preostalim mjestima i lezajevima. ako je tu zlatan ili lepa brena ili sto ja vec znam iako je zatvoren ljudi ce doci u pag da kazu bio sam u pag.! tamo ljetuje zlatan.. :)

Prelaz i otvaranje nekog kanala pa cak i pored gradskog mosta zvuci super.

zasto, zato jer je u moru iz mosta prema solani ionako vec puno fekalija da je to za poludit.

nam treba senzacije, spektakl, a to je upravo jedan takav spektakl.

isto tako kao i zrce. novalja se razvila na osnovu zrca tako bi se i pag mogao razviti sa kanalom i sa venecijom i to do nekih izvan vremenskih levela koji ce potuci i novalju za neuporedivo puno duljina.

za mene je to jedan visokokvalitetni idejno dobar projekt koji je steta propustiti.

pazite taj isti gradic se moze napraviti i pored peljesca npr. i sto onda? nis. pag ce i dalje biti vukojebina gdje dolaze ljudi koji se razmisljaju dal da pojedu jednu kuglicu sladoleda ili pola.!

zelim samo reci da turizam i turisticka obrt unosi ogromne novce u neke gradove di se tim ljudi bave ozbiljno.

ne razumijem ako vec natko oce da uradi nesto, naravno i da ima dobit u tome svemu (kao sto rekoh dobit mora postojati, omladinske radne akcije su danas jos samo tema bivseg sistema) onda se mora dupustiti tim ljudima da urade to sto misle. za sigurno nece napraviti nista lose od toga.

Taj gradic ce trebati i opskrbu, i ovo i ono, i nekoga da mu riba brod itd.
to ne znaci samo da ce se pazani zaposliti vec smatram da ce to dovuci mnogo ljudi iz vana koji ce se permanentirati u pagu.

kada bude vise ljudi sto placaju poreze to vuce bolje skola, bolje ovo bolje ono. znaci nijedan projekt se nije napravio mukte, nijedan projekt se nije napravio da svi budu sefovi. takvih projekta nema!

Anonimno kaže...

no prilika ideja da se "mrtvo more" pretvori u jednu lux oazu koje dize rejting samom ne gradu vec cijelom otoku, se odmah na pocetku baca na kolina.
pa kad se pravila pruga u engleskoj onda su svi bili protiv toga vatrnog konja. dok su radili telefon, to je bilo anti isto ..!!
znaci ako oce covik jedan modernije grad, jedan grad koji se uklapa u cjelinu modernog trenda, tipa dubaia onda treba ljudima dati sansu. i jos im se zahvaliti. hvala vam sto ste izabrali bas pag i bas pasku uvalu za takav jedan podhvat.

znaci treba se zahvaliti tome koji radi to sve, skinuti kapu ireci svaka cast.!
tko su ti ljudi.. nije uopce bitno. koliko toliko je jako vazna cinjenica da su to ljudi iz paga i da kupovna moc i kapital ostaju u mistu. jer kad dodje svabo za koju godinu i englez onda ste najebali. jer ce oni to sve isto uradit samo sto ce lova icu u svabiju i u englesku.
znaci i da je crni vrag, ako je nas dobar je je barem sto se mene tice super moto. ako dopustimo toj gospodi da odradi svoj posao, soldi recimo dopadnu gradonacelniku ili edu, onda je to sasvim ok.
zato sto ce oni najvjerojatnije i tu zaradu dalje uloziti u iduce projekte i avanture. znaci cinjenica je da na svijetu postoje sefovi i radnici. bez toga propada svijet.!
e sad da ce englez ili svabo biti bolji sumnjam cisto.. to su samo neke metaforicne teze na koje se nasi ljudi jako varaju.

ja zivim u svedskoj gdje svi misle jao kako je vama fino. da se ovde projekti rade radi nekog dobra, radi neke prirode ili sl.
ne ovde se cuva priroda jer jer netko skuzio da se reciklazom moze uzeti 60 milijardi godisnje. nepravio je dobar marketing i digao "svijest" ljudi koji ce svojevoljno nosti i reciklirati.
Da napomenem samo da je veci dio svedske unisten tijekom 50, 60, 70, 80 itd. kada su se oni razvijali, a sad bi da glume neko postenje. zemlja i dosta jezera je unistena sa razlicitim otrovima a baltik se skoro pa i mrtvo more.

to sto ja znam da je H&M ima svoje fabrike u Bangladeshu, da razlicite tvrtke koriste radnu snagu iz tailanda itd. znaci te dobrote i toga nekog dobrociniteljstva nema!!!

pustite ljude da rade i da razviju otok, sredinu i da dignu paski turizam na svjetsku razinu turizma...

Josip M.

Ross kaže...

Ti su parti u daleku švedsku trbuhom za kruhom. Vidiš tamo neki svijet koji je odavno prešišao ovakva primitivna prepucavanja i sad vodi ratove nekih za nas futurističkih tema.
Sve to što si napisao je Ok i drži vodu. Ali, A L I.
Ovo je Hrvatska. Zemlja koju su pljačkali, koju pljačkaju i koju će pljačkati dok god ima naivnih budala. Zar ti stvarno vjeruješ da taj krasni, idealni projekt, ima šanse pretvoriti ovaj otok u zlatnu koku? Možda bi to mogla biti istina, kad u sve to ne bi bila upletena ova primitivna balkanska politika, ovi ljudi koji već godinama pletu lopovsko kolo oko svega čega se dotaknu.

Ti stvarno misliš da je neki tamo Dodder kadar napraviti išta poštenog i korisnog za ovaj kraj?

Poznaješ li ti tog Doddera? Ja osobno ne.
Ali ga znam po raznim aferama, krivičnim djelima, protuzakonitim radnjama. I njega i ekipu oko njega veže ista stvar. Šporkec!
Guglaj prijatelju, neće ti trebati puno da shvatiš o kojim je osobama riječ.

I zato lijepo te molim da prije nego se upustiš u ovakvo držanje prodika, proguglaš, ili porazgovaraš sa ljudima o RAZLOZIMA odbijanja ideje izgradnje kanala.
TKO, ŠTO, KOGA, ČEGA, KOMU, ČEMU, KOGA, ŠTO, S KIM S ČIM.....

Uostalom, baš na ovom blogu, ne tako davno, upravo ovo što si ti napisao, već sam jednom ostavila zapisano.

Pozdrav iz vrućega Paga